HỘI THI THIẾT KẾ & DẠY HỌC BẰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ -- NGÀNH GIÁO DỤC ĐẠI LỘC - 2008-2009
  Kế hoạch Hội thi
 

 

 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 
hội thi thiết kế BGĐT và dạy học bằng GAĐT 
cấp THCS năm học 2008-2009

( Công văn số 147/PGD-ĐT ngày 16/12/2008 )
 
 

I. Mục đích - yêu cầu :

 

          + Làm cho mọi người thấy rõ tác dụng của ứng dụng CNTT trong việc đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học.

          + Làm cho mỗi cán bộ, giáo viên (yêu cầu phổ cập cho đội ngũ) :

- Biết sử dụng máy vi tính vào việc soạn giáo án, thiết kế được bài giảng điện tử (bằng PowerPoint, Violet,...)

- Biết khai thác thông tin ( tư liệu, hình ảnh, âm thanh, video, ... ) trên mạng internet để phục vụ cho từng tiết dạy trên lớp.

- Từng bước làm quen với việc sưu tầm, thiết kế và sử dụng các phần mềm dạy học bộ môn, các thí nghiệm ảo, ... đưa vào bài giảng để làm tăng hiệu quả dạy học.

- Biết sử dựng các thiết bị điện tử, tin học, ... khi lên lớp.

          + Tạo mọi điều kiện để GV có thể tiếp cận với việc ƯD-CNTT, tạo môi trường thuận lợi để mọi người có thể giúp đỡ, học tập với nhau.

          + Phấn đấu qua hội thi (ở trường và huyện) hầu hết giáo viên THCS có thể thiết kế được 1 bài giảng điện tử đơn giản, GV nào cũng có thể lên lớp để giảng dạy bằng giáo án điện tử.

 

II. Tổ chức ở trường :  

( đã hướng dẫn ở đầu năm học )

 

          Các trường báo cáo “Kết quả hội thi ở trường và tình hình ứng dụng CNTT” về Phòng GD&ĐT (qua kênh điều hành Website PGD) trước ngày 30/12/2008, theo mẫu sau đính kèm công văn này. 

 III. Hội thi cấp huyện :

 

1- Đăng ký dự thi :

 

          a) Số luợng đăng ký :

Mỗi trường đăng ký tối đa  25% số giáo viên  của trường dự thi ( số lượng dự thi được phân bổ tỉ lệ với số GV ở các tổ chuyên môn và các bộ môn). 

 

b) Điều kiện giáo viên dự thi ở huyện : 

+ Đã thiết kế và giảng dạy ít nhất 3 tiết bằng giáo án điện tử.

          + Được đánh giá cao trong hội thi thiết kế và giảng dạy bằng GAĐT ở trường.

          + Có một địa chỉ email.

          + Có máy tính xách tay (Laptop) có cổng kết nối internet (ADSL-Wireless) khi tham gia dự thi thiết kế.

         

c) Thủ tục đăng ký :      
          + Giáo án dự thi (soạn trên MS.Word), bài dạy do GV tự chọn 
          + Bài giảng điện tử dự thi (kèm theo giáo án)

          + 3 bài giảng điện tử tốt nhất mà GV đã thiết kế và giảng dạy.

 
Mẫu đăng ký (gửi qua kênh điều hành của Website PGD vào ngày 25/12/2008) 

 

Trường THCS . . . . . . 

 

                               ĐĂNG KÝ DỰ THI 

            THIẾT KẾ BGĐT và DẠY HỌC BẰNG GAĐT

         

Stt

Học và tên GV

Môn

Đơn vị

Đăng ký dạy bằng GAĐT

Tên bài dạy

Môn/lớp

link (*)

1

 

 

 

 

 

Gửi 10/01/09

2

 

 

 

 

 

Gửi 10/01/09

3

 

 

 

 

 

Gửi 10/01/09

 

 

3 bài giảng điện tử tốt nhất đã dạy

Ghi chú

 

link (1)

link (2)

link (3)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

                                                                          Ngày 25  tháng 12  năm 2008

                                                                                HIỆU TRƯỞNG       

Ghichú :

Link (*) :  Địa chỉ liên kết của “giáo án điện tử” của bài dự thi đã được upload lên mạng internet.  (địa chỉ này có thể sau - trước ngày 10/1/2008)

          Chú ý :  Giáo án điện tử = Giáo án (soạn vi tính) + Bài giảng điện tử

 Link (1), link (2), link (3) :  Địa chỉ liên kết của 3 “bài giảng điện tử” tốt nhất mà GV đã thiết kế và giảng dạy (đã được upload lên mạng internet).

2- Hội thi ở huyện sẽ được tổ chức thành 2 vòng :

 

          Vòng 1 : Thi Thiết kế bài giảng điện tử, thi đồng loạt theo bộ môn cho tất cả số GV đăng ký dự thi.

          Thời gian thi :  trong các ngày 13,14 / 01 / 2009

          Thời gian dành cho mỗi GV thi thiết kế : 60 - 90 phút

          Địa điểm :     Trường THCS Nguyễn Trãi 

                       

Nội dung thi : 

 

        Thiết kế trên PowerPoint (hoặc Violet,...) một báo cáo chuyên đề ngoại khóa, có nội dung  sát với bộ môn đang dạy. 

 

        Đề bài thi sẽ cho tên chuyên đề và một số yêu cầu cần trình bày trong bản báo cáo chuyên đề.  Nội dung tư liệu, hình ảnh để đưa vào báo cáo chuyên đề là do người dự thi tìm kiếm trên mạng internet để tải về và bằng kiến thức bộ môn của mình, người dự thi sẽ tự biên soạn nội dung (hoặc copy từ mạng internet) để thiết kế trên bản trình chiếu theo yêu cầu của đề ra. 

 

        Ngoài ra có thể có một số yêu cầu cao hơn nhằm phân biệt được những người giỏi thiết kế BGĐT ( như chèn âm thanh, video, tạo các trò chơi, bài tập trắc nghiệm,...)

        ( GV có thể mang dữ liệu của mình đến để sử dụng trong khi thi )

 

·        GV dự thi sẽ thực hiện quy trình làm bài như sau :

 

          + Tìm trên mạng internet các tư liệu, hình ảnh (có thể có cá cả âm thanh, video) để đưa vào nội dung và minh họa cho nội dung chuyên đề.

          + Tự soạn thảo nội dung chuyênđề (lựa chọn nội dung vừa phải để đảm bảo đủ thời gian thiết kế).

          + Thiết kế nội dung chuyên đề trên PowerPoint (hoặc Violet,...) theo yêu câu của đề thi.

          + Gởi sản phẩm dự thi (bản trình chiếu cùng các file kèm theo) về địa chỉ email theo quy định của ban tổ chức.

 

·        Chấm thi thiết kế :

 

     Thực hiện theo 1 trong 2 phương án :

          + Phương án 1 :  Ngay sau khi thi xong từng môn, người thiết kế sẽ tải Bài giảng điện tử dự thi của mình (từ hộp thư) về máy tính và trình chiếu để ban giám khảo xem và chấm điểm.

          + Phương án 2 :  Ban tổ chức sẽ bố trí riêng 1 ngày để tài các bài thi về và trình chiếu ngay để cho BGK xem và chấm điểm.

 

·        Xét giải vòng 1 và chọn giáo viên tham gia thi tiếp ở vòng 2 :

 

          Các GV được xếp giải cao ở hội thi thiết kế BGĐT (vòng 1) và có giáo án điện tử dự thi ở vòng 2 được đánh giá tốt mới được xét tham gia thi giảng ở vòng 2.

          Các giáo viên là thành viên của tổ nghiệp vụ CM  hoặc đã đạt giải cao ở các kỳ thi năm trước nếu được xếp giải cao ở hội thi thiết kế BGĐT (vòng 1), sẽ được ban tổ chức mời vào ban giám khảo của đợt thi giảng ở vòng 2.

 

       Dự kiến ban tổ chức sẽ chọn ra khỏang từ 20 - 40 giáo viên tham gia thi vòng 2.  


Vòng 2
: Thi dạy học bằng giáo án điện tử

 

          Thời gian :  Ngày 5-6 / 02 / 2009

          Địa điểm :  Các trường sẽ đăng cai với Phòng GD&ĐT

          Cách tổ chức và chấm chọn như Hội thi năm học 2007-2008


      * Đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và Tổng phụ trách Đội, Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra khả năng thiết kế bài giảng điện tử trong HK2, nhưng phải hoàn thành các bản trình chiếu ( theo nội dung đã được thông báo ) để nộp về Phòng GD&ĐT trong tháng 01/2009.

+ HT, PHT : Giới thiệu về nhà trường

+ TPT :  Giới thiệu danh lam, thắng cảnh, di tích,... ở địa phương (xã) và sưu tầm trò chơi dân gian.


3. Xét giải cho đơn vị và cá nhân :


  *  Giải thưởng cho cá nhân : 

          Các cá nhân đạt giải ở vòng 1 mà không đạt điểm để chọn thi vòng 2 sẽ được xếp giải Khuyến khích.

          Tất cả các cá nhân tham gia thi vòng 2 sẽ được xếp ở các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

   *  Giải thưởng cho các dơn vị có phong trào ƯDCNTT trong dạy học :

          Căn cứ vào các nội dung sau để đánh giá xếp giải cho đơn vị :

          + Tỉ lệ GV đạt giải và đạt giải cao trong hội thi (so với tổng số GV của trường).  

          + Phong trào dạy học bằng GAĐT ở trường ( tỉ lệ GV biết thiết kế và giảng dạy bằng GAĐT, số BGĐT đã đưa lên Website của Phòng GD&ĐT, tổ chức tốt hội thi ở trường,...).

          + Việc đầu tư trang thiết bị ở trường và tạo điều kiện cho CB,GV trao đổi, học tập ƯD-CNTT .

 

          Nhận được kế hoạch này, Phòng GD&ĐT đề nghị các ông (bà) hiệu trưởng triển khai thực hiện để đạt kết quả tốt cho hội thi và cho đơn vị mình. 

 

 

 

 
  Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=